Tjänster

 • Ekonomiska analyser
  Kostnads och intäktsanalys, prissättningsanalyser
  Förslag till åtgärdsplan över hur resultatet kan förbättras
 • Riskanalyser
  Genomgång av kreditportföljen för att upptäcka eventuella
  kreditrisker
 • Intern kapitalutvärdering IKU
  Upprätta förslag till dokument över behovet av kapital för att
  täcka risker som inte innefattas av det legala kapitalkravet enligt
  kapitaltäckningsregler.
 • Ekonomisk rapportering
  Tillsammans med banken upprätta förslag till årsredovisning,
  delårsredovisning, årsbokslut och delårsbokslut.
 • Ekonomiska prognoser
  Upprättande av budgeter och prognoser
Allt innehåll på den här hemsidan är skyddat enligt upphovsrättslagen. Copyright © 2012 Svenska Elviria AB