Företagsekonomi


 

Att driva företag kräver inte bara att företagaren har en bra affärsidé och kan sälja sina tjänster eller produkter till bra pris. Det krävs också att företagaren har en bra kontroll över ekonomin, administrationen och gällande lagregler.

Mycket av tiden går till administration och för att svara upp till alla myndighetskrav.

 

Vi kan hjälpa dig med en del av den nödvändiga administrationen och även göra beräkningar på likviditetsbudgetar och annat som är nödvändigt men som du inte hinner med.