Banker


 

Att bedriva bank är omgärdat av många regler och restriktioner. Bankerna följs noga av  Finansinspektionen som är banksystemets tillsynsmyndighet. Riksdagen stiftar lagar och Sveriges Riksbank beslutar om Sveriges penningpolitik vilket har direkt påverkan på banksystemet.